Interkulturell kommunikation

Vi brinner för att optimera internationell kommunikation och hjälpa företag att dra nytta av mångfalden. Interkulturell kompetens är ett verktyg för att undvika kulturkrockar och främja internationella kontakter. Det räcker inte att kunna språket för att kommunicera, det krävs också interkulturell kompetens för att nå ut med sitt budskap och förstå motparten. Varför lära av egna misstag när man kan lära av andras? CQ (interkulturell kompetens) är en genväg som ger insikt i den egna kulturen och medvetandegör vilka skillnader som finns beroende på bakgrund. Den svenska affärskulturen skiljer sig mycket från andra affärskulturer - vi är inte så "lagom" som vi ibland tror. 

En ledarskapsutbildning bör inkludera det interkulturella perspektivet. Boka in en föreläsning som kompletterar företagets fortbildning.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en föreläsning, ett seminarium eller en utbildning för ert företag. Välj ev fokus:

- Vanliga kulturkrockar i den svenska affärskulturen.

-  Skillnader mellan svensk och utländsk affärskultur när det gäller ledarskap, kroppsspråk,  värderingar, konsensus, feedback, beslut etc.

- Olika möteskulturer, hierarki kontra konsensus, informell kontra formell kultur , indirekt kontra direkt kommunikation, gruppen kontra individen. 

-  Råd och verktyg för den utländske chefen i Sverige.

-  Råd och verktyg för den svenska chefen i utlandet.

- "Swengelska" - språkliga missförstånd när vi talar engelska.

Mångfalden blir bara positiv om gruppen har rätt inställning - dvs respekt, nyfikenhet och insikt i den egna kulturen.  Då skapas innovation istället för frustration! 

Interkulturell kompetens berikar dina möten och affärer!