Språkutbildning 

CR Communication utbildar i affärsengelska, franska och svenska. 

 • Skräddarsydd kurs efter behov
 • Interkulturella kompetens i kombination med språket
 • Individuellt eller i grupp, från nybörjare till avancerade
 • På företaget eller privat,  alltid verklighetsanpassat

 

Exempel på kursinnehåll i affärsengelska:

 • Meeting Skills
 • Cross Cultural Issues
 • Presentationsteknik med betoning på den muntliga kompetensen
 • Rapportskrivning med betoning på skriftlig kompetens
 • "Swenglish" - hur undviker man de vanligaste missförstånden
 • Guidad stadsvandring i "Lilla London" - engelsmännens prägling på Göteborg, som introduktion till språkkursen. 

 

Exempel på kursinnehåll i svenska:

 • Yrkessvenska
 • Presentationsteknik med interkulturella aspekter (retoriska knep, disposition, videoinspelning) 
 • Guidad stadsvandring som introduktion till Göteborg och språkkursen. 

 

Exempel på kursinnehåll i franska:

 • Konversation i vardagen
 • termer för yrkeslivet

 

Kontakta oss gärna för mer information!